Forandringer

Forandringer

 

At sætte mål og vise vejen er svært nok, men at få mennesker til at arbejde sammen om realisering af disse, er en udfordring i sig selv. Al for mange gange foretages organisationsændringer og der iværksættes

forandringsprojekter, som aldrig giver de ønskede resultater og i bedste fald, efter en tid, er organisationen i realiteten tilbage ved udgangspunktet, kun en række erfaringer rigere og mange ressourcer fattigere.

 

En grundlæggende forståelse af forholdende omkring ledelse og samarbejde skal være på plads, ligesom organisationens parathed for forandring er afgørende for om der opnås succes med de initiativer der iværksættes. En analyse af hvor forandringsparat organisationen er, vil både give et grundlag

for planlægningen af konkrete udviklingstiltag og skabe et afsæt for justeringer, der kan øge forandringsparatheden.

 

 

Udviklingstiltag og udfordringer hvor en analyse af forandringsparathed vil

være hensigtsmæssig:

 

 • Strategiændring
 • Kulturændring
 • Ændring af organisationsstruktur
 • Nye samarbejdsrelationer
 • Politikker og redskaber som understøtter organisation og ledelse

 

 

Udviklingstiltag bør altid være strategisk funderet. Imidlertid vil gennemførslen som regel have indflydelse på, eller have til formål, at ændre og optimere arbejdsgange. En arbejdsgangsanalyse kan derfor være en hensigtsmæssig fremgangsmåde til, at afdække de organisatoriske roller, processerne der er forbundet med at levere ydelserne samt værktøjsanvendelsen.

 

Udviklingstiltag og udfordringer hvorarbejdsgangsanalysen vil være hensigtsmæssig:

 

 • Organisationsomlægninger
 • Dobbeltarbejde
 • Nye opgaver
 • Nye IT-systemer
 • Ressourcebesparelser
 • Flaskehalse
 • Organisatorisk samarbejde
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Arbejdsdeling
 • Utilfredshed blandt medarbejderne

 

Kompetencer

 

Gundelach Consult har mange års erfaring med at understøtte og gennemføre forandringsprojekter. Disse erfaringer siger at synlig ledelse, medarbejder inddragelse, grundige analyser og fremadrettet udvikling er afgørende for succes. Med det som afsæt lægger vi i rådgivningen særlig vægt på:

 

Situationstilpasset udvikling

Direkte og udfordrende tilgang, helhedsorientering og menneskelig dimension, realisme og kreativitet som værktøj

 

Synlige resultater

Engagement og involvering gennem opnåelige resultater, fokus på sammenhænge, måling og opfølgning

 

 

Resultater

 

Resultaterne af udviklingsforløb er ofte ganske betydelige set både i forhold til strategisk fremdrift, ressourcer, til kvaliteten i ydelserne og til den organisatoriske effektivitet. Erfaringen viser, at investeringen betaler sig, hvis udviklingstiltagene er i balance med den parathed der er i organisationen. Som en sideløbende effekt af projektforløbet og de synlige resultater, sker der en vækst i omstillingsparatheden i organisationen, og

dermed et forbedret afsæt for fremtidige udviklingstiltag.

 

Forandringer

Copyright © All Rights Reserved info@gundelach-consult.dk Tlf.: 70209294