Hjem

 

 

Identitet

|

Strategi

|

Organisation

|

Arbejdsgange

|

Værktøj

 

 

Konsulentydelser der skaber sammenhæng mellem mål og resultater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundelach Consult er en internationalt orienteret management og IT konsulentvirksomhed, der gennem analyse, ændringstiltag og udvikling skaber varige forbedringer for vores kunder og dennes kunder

 

Gennem en helhedsorienteret indgangsvinkel skaber vi sammenhæng mellem de strategiske mål og de faktisk implementerede aktiviteter. Vi løser projekter, procesudvikling eller delopgaver, mens vi altid holder fokus på helheden og de menneskelige dimensioner i løsningen.

 

 

 

Forandringer

 

Forandringsprojekter er i stigende grad en del af den organisatoriske hverdag. Derfor er en kompetent og velovervejet gennemførsel af forandringer afgørende for at opretholde og videreudvikle en velfungerende organisation. Gundelach Consult kan hjælpe med at øge paratheden til forandringer, samt afdække konkrete forbedringsmuligheder.

Projektledelse

 

Projekter er det centrale omdrejningspunkt for mange udviklingsaktiviteter og leverancer. Evnen til at gennemføre projekter er derfor central for mange virksomheder og organisationer. Gundelach Consult kan dels hjælpe med at opbygge de nødvendige kompetencer hos jeres projektledere og projektdeltagere, og dels stille egne projektledelseskompetencer til rådighed. Herudover kan vi hjælpe med at skabe fundamentet for en projektorganisaton, øge den generelle modenhed til at gennemføre projekter f.eks. gennem brug af Prince2, CMMI eller Agile metoder, og gennemføre projektevalueringer.

 

Arbejdsgange

 

De intensioner der var tiltænkt med et nyt IT-system bliver ikke altid indfriet og væsentlige dele af funktionaliteten kommer ikke i anvendelse. Gundelach Consult kan hjælpe med at forberede et IT indkøb, hvor afsættet er de arbejdsgange IT-systemet skal understøtte. Ligeledes kan vi bistå implementeringen af systemet, med fokus på funktionalitet og på de mennesker der skal anvende systemet

Copyright © All Rights Reserved info@gundelach-consult.dk Tlf.: 70209294