Projektledelse

Projektledelse

 

Projekter er det centrale omdrejningspunkt for mange udviklingsaktiviteter og leverancer. Evnen til at gennemføre projekter er derfor centralt for mange virksomheder og organisationer. Nogle af de udfordringer der opstår i den forbindelse er:

 

 • At skabe en fleksibel og forandringsparat organisationsform der understøtter projektarbejdet
 • At effektiviserer projektgennemløbet i planlagte eller igangværende projekter
 • At tilføre projektledelseskompetencer

 

Projektarbejdsformen

At lede og organisere en virksomhed til at være projektorganiseret er for mange en ny disciplin. Udfordringen

ligger i at omstille fra en situation, hvor projekter er noget enkeltstående, til en situation, hvor projekter og projekters gennemløbstid, produktivitet og træffeevne er afgørende for virksomhedens eksistens.

 

 

Projektevaluering

En projektevaluering eller projektrevision er en systematisk og så objektiv som mulig vurdering af et planlagt, igangværende eller gennemført projekt, dets design, ledelse, implementering og resultater. Målet er at fastlægge hvordan projektet har levet op til forventningerne, dets effektivitet, indvirken og længerevarende effekt. Evalueringen resulterer i direkte anvendelige anbefalinger i forhold til det pågældende projekt,

samt mere generelle konklusioner der kan danne beslutningsgrundlag for fremtidige forbedringer.

 

 

Projektledelseskompetencer

 

Tilførsel af udefrakommende projektledelsesressourcer kan dels være befordrende for et projekts effektivitet og dels tilføre kompetencer til organisationen i form af erfaringsopbygning og sparring med den eksterne projektleder. Nye former for projekter, komplekse og multidimensionelle projekter eller blot flere projekter end virksomheden har ressourcer til, kan være nogle af årsagerne til at trække på en ekstern projektleder.

 

 

Kompetencer

 

Vores rådgivning bygger på mere end 15 års erfaring med initiering, styring og gennemførsel af en lang række store og små projekter, lige fra strategisk refokusering over redesign af arbejdsprocesser og til IT projekter. Dette er kombineret med metodelæring bland andet indenfor CMMI, Prince2 og SCRUM, samt generel erfaring med at øge projekter og organisationers procesmodenhed. Ved yderligere at kunne trække på erfaringer fra flere lederjob i projektorganisationer, er vi i stand til at kombinere det organisatoriske og udførende perspektiv.

 

Vi fokuserer på sammenhængen mellem projektværktøj, lederskab og kulturel forståelse, så fremdrift og kvalitet opnås i respekt for de menneskelige dimensioner i projektet og dets resultater.

 

 

Resultater

 

Den bærende ide bag arbejdet med projektledelse er, at sætte opgaven i centrum og understøtte ressourcernes evne til at drive effektfulde, effektive og træfsikre projekter. Dette kan blandt andet ske ved at:

 

 • Skabe fælles ”spilleregler” og sprog i projektarbejdet
 • Understøtte hensigtsmæssig projektledelsesadfærd
 • Skabe grundlag for styring af projekterne
 • Skabe den rette holdning til projektarbejdsformen
 • Kompetenceudvikle projektledere, deltagere og ledelse i projektarbejdet
 • IT-understøttelse af projektmodellen
 • Integrere støtteværktøjer (planlægning, økonomi etc.)
 • Etablere et fælles ”rum” for interne og eksterne projektaktører

 

Da projektarbejdet kan være en kompleks opgave, identificerer vi sammen med virksomheden eller organisationen de fokusområder der bedst støtter de strategiske mål. Herefter kan vi i samarbejde målrette indsatsen, så effekten kan vise sig i form af:

 

Fremdrift samt større opfyldelse af kritiske succesfaktorer

Øget rentabilitet og innovationsevne

Organisatorisk forankring af ansvar og beslutninger

Strategisk prioritering af projekterne

Effektiv ressourceallokering

Klar rolle- og ansvarsfordeling

Projektledelse

Copyright © All Rights Reserved info@gundelach-consult.dk Tlf.: 70209294