Hvem er vi?

Hvem er vi?

Gundelach Consults forretningside er at hjælpe vores kunder med målafklaring og målopfyldelse, dvs. virkeliggøre de gode intentioner og skabe konkrete løsninger, som vi udvikler sammen med vores kunder. Det kræver en ekstraordinær indsats, at opnå sammenhæng mellem mål og resultater, selvom udviklingen af virksomheder og organisationer af

mange opfattes som en naturlig ting.

 

 

Indehaveren Erik Gundelach har mere end 20 års erfaring med organisations- og forretningsudvikling, der dels stammer fra konsulentarbejdet og dels fra forskellige lederstillinger.

Dette kombineres med et stærkt teoretisk fundament, blandt andet opnået ved en executive MBA-uddannelse hos Copenhagen Business School.

 

Ud over egne ressourcer kan vi trække på et større netværk af eksterne kompetencer, som sammensættes efter kundens ønsker og de konkrete opgaver.

 

Vi løser opgaver i mange lande samt i multikulturelle miljøer, og har således erfaring fra blandt andet Belgien, Botswana, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Letland, Mozambique, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tanzania og Uganda.

 

Hvad kan vi?

 

Identitet og branding.

Identitet og synlighed er blevet mere betydende i dag, hvor udfordringerne med at rekruttere og holde på gode medarbejdere er blevet større, ligesom det er vanskeligt at trænge igennem med sine budskaber på et overkommunikeret marked. Gundelach Consult kan hjælpe med at etablere en klar profil, samt få denne implementeret internt og eksternt.

 

Strategisk udvikling og implementering.

En klar og sammenhængende strategi, som både kan kommunikeres effektivt og giver afsæt for målbare operationelle udviklingstiltag, er oftest en stor udfordring for enhver ledelse med en travl hverdag. Gundelach Consult kan hjælpe med at etablere en sådan, herunder skabe klarhed i beslutnings-grundlaget.

 

 

Videndeling i praksis

En grundlæggende forståelse for hvad viden er og hvordan den bringes i anvendelse, sammenholdt med en afklaring af hvad organisationen ønsker at opnå gennem fokus på videndeling, er afgørende elementer for at få videndeling til at fungere i praksis. Gundelach Consult kan hjælpe med denne afklaring og med at få identificeret konkrete videndelingsinitiativer.

 

Projektledelse

Projekter er det centrale omdrejningspunkt for mange udviklingsaktiviteter og leverancer. Evnen til at gennemføre projekter er derfor centralt for mange virksomheder og organisationer. Gundelach Consult kan dels hjælpe med at skabe fundamentet for en projektorganisation, dels foretage evaluering af planlagte, igangværende og gennemførte projekter, og dels stille projektleder-kompetencer til rådighed for konkrete projekter.

 

Ledelse og medarbejdertrivsel

Sammenhæng og gennemskuelighed i ledelsesstilen er afgørende for, hvor effektivt organisationen reagerer på ledelsesinitiativer. I en foranderlig verden, kan det være udslagsgivende for success eller fiasko. Gundelach Consult kan hjælpe med at skabe klarhed om ledelsstil og filisofi. Dette kombineret med afdækning af medarbejdernes ønsker og behov, kan skabe grundlaget for øget sammenhængskraft mellem ledelse og medarbejdere

 

IT indkøb og understøttelse af arbejdsgange

De intentioner der var tiltænkt med nye IT-systemer bliver ikke altid indfriet og væsentlige dele af funktionaliteten kommer ikke i anvendelse. Gundelach Consult kan hjælpe med at forberede et IT indkøb, hvor afsættet er de arbejdsgange systemet skal understøtte. Ligeledes kan vi bistå implementeringen af systemet, med fokus på funktionaliteten og på de mennesker der skal anvende systemet.

Forandringer

Forandringsprojekter er i stigende grad en del af den organisatoriske hverdag. Derfor er en kompetent og velovervejet gennemførsel af forandringer afgørende for at opretholde og videreudvikle en velfungerende organisation. Gundelach Consult kan hjælpe med at øge paratheden til forandringer, samt afdække konkrete forbedringsmuligheder

Typiske ydelser

Identitet og branding

Branding strategi

Kernen for identiteten

Kommunikations-strategi

Formidling

E-læringsprogram

Værktøjskasse

Firmapræsentationer

 

Strategisk udvikling og implementering

Mission, vision, værdier og strategi

Fra strategi til operationel udvikling

Reorganisering

Salgsstrategi

HR strategi

IT strategi

Videndelingsstrategi

Foranderlig verden

 

Videndeling i praksis

Afklaringsseminar – ”Hvad er videndeling?

”Behovsafdækkende analyse

Videndelingsstrategi

Handlingsplan for videndelingsaktiviteter

 

Projektledelse

Implementering af projektmodel f.eks. med udgangspunkt i CMMI, Prince2 og Agile

Øge den generelle procesmodenhed

Styrke management og lederskab

Etablering af projektorganisation

Projektevaluering

Projektledelse

 

Ledelse og medarbejdertrivsel

Helhedsorienteret ledelse

Værdibaseret ledelse

Karriereveje

Samspil i ledergruppen

Udviklingsforløb for ledere

Medarbejdertilfredshedsanalyse

 

IT indkøb og understøttelse af arbejdsgange

Strategisk afklaring af IT-indkøb

Arbejdsgangsanalyse før kravspecifikation

Funktionel kravspecifikation

Udbudsproces

Leverandørstyring

Implementeringsstøtte

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved info@gundelach-consult.dk Tlf.: 40178456