Identitet og branding

Identitet og branding

 

Identitet, selvforståelse, synlighed og sammenhæng imellem det man siger og gør er blevet mere betydende i dag, hvor udfordringerne med at rekruttere og holde på gode medarbejdere er blevet større, ligesom det er vanskeligt at trænge igennem med sine budskaber på et overkommunikeret marked.

 

Intern identitet – skabelser en fælles forståelse for ”hvem vi er”, ”hvad vi står for” og ”hvordan vi udfører vort arbejde”

 

Ekstern identitet – Fastlægger design og visuel fremtræden, sammenhæng i de kommunikative budskaber og giver en klar profil på markedet.

 

Ved at kombinere analyse med kreativ proces, er det muligt at afklare grundlaget for den interne og eksterne identitet, hvorefter de redskaber der skal sættes i anvendelse for at implementere den nye identitet kan udvikles.

 

Kompetencer

 

Vores rådgivning inden for dette felt bygger på praktiske erfaringer med projektidentifikation, initiering, gennemførsel og organisatorisk forankring, kombineret med tæt samarbejde med leverandører så som reklamebureauer, designere, filmproducenter etc. Rådgivningen lægger derfor især vægt på:

 

Klarhed i budskaberne

Tager afsæt i realiteter og ikke ønsketænkning, søger ind til kernen og genkendelsen, søger det enkle frem for det komplekse.

 

Ejerskab for resultaterne

Forpligtende involvering, løbende afprøvning og justering, opfølgning og lokal implementering.

 

Resultater

 

Da opgaverne både går fra den korte afklaring og præcisering af den eksisterende identitet og til navneforandring og/eller nye identitet som følge af opkøb eller fusion, vil resultaterne af vores indsats afhænge af den enkelte opgave. Typer af resultater kan være:

 

  • Branding strategi
  • Identifikation af kernen for identiteten (Brand essence)
  • Kommunikationsstrategi
  • Formidling af budskaberne til medarbejderne
  • E-læringsprogram til medarbejderne
  • Værktøjskasse med guidelines, profilannoncer, billedstil, kommunikationseksempler etc.
  • Visuelt design
  • Firmapræsentation (f.eks. video og/eller slide præsentation)

 

 

Klar identitet?

Copyright © All Rights Reserved info@gundelach-consult.dk Tlf.: 70209294