Strategisk udvikling

Strategisk udvikling og implementering

 

Al udvikling bør være direkte eller indirekte strategisk funderet, hvilket fordrer at sigtet med strategien er klar, så udviklingstiltagene kan understøtte dette sigte.

 

Hvis sigtet (visionen) ikke er klart, strategien ikke sammenhængende, de operationelle udviklingstiltag ikke målbare og den generelle udvikling ikke styret, vil resultatet være, at mange af de gode intentioner fra strategiarbejdet aldrig bliver implementeret, samt at effekten af de udviklingstiltag som iværksættes ikke bliver synlig.

 

Internationale undersøgelser viser, at kun 30 % af de besluttede strategier gennemføres med ønsket effekt

 

Dette kan der laves om på. Gennem en struktureret proces, der afdækker hvad der fungerer og hvad der skal strammes op på, samt justering af arbejdsgangene for strategisk udvikling, kan udviklingen fremover blive retningsbestemt, styret og med mere synlige resultater.

 

Kompetencer

 

Vi behersker det strategiske håndværk og gennem en kombination af forretningsindsigt og evnen til at tænke strategisk, lægger vores rådgivning især vægt på:

 

Nytænkning

Iscenesættelser, intensive og kreative metoder, en direkte og udfordrende tilgang, tilførsel af ny viden samt analyser

 

Implementering

Bevidst involvering, skaber forankring og energi, forpligtelse omkring potentialer og operationalisering, målinger og opfølgning, samt implementeringsplaner

 

 

Resultater

 

Opgaverne er i deres natur ganske forskellige, og tilsvarende vil effekterne af vores indsats have forskellig karakter.Vi sondrer mellem forskellige typer resultater:

 

  • Fælles sigte og mål for udviklingen i form af afklaret mission, vision, bærende værdier og strategiske målsætninger.
  • Operationelle udviklingstiltag for eksempel i form af markedsvækst, innovation og opkøb, der resulterer i øget lønsomhed og forøgelse af virksomhedens evne til at drive og styre en vækst.
  • Effektivisering gennem mere grundlæggende reorganiseringer af virksomhedsstrukturer.
  • Udvikling og implementering af underliggende strategier så som:

 

  • Salgsstrategi
  • Marketing og branding strategi
  • HR strategi
  • IT strategi
  • Videndelingsstrategi

 

  • Beredskab i forhold til en foranderlig verden. Der er her typisk tale om en afklaring af scenarier for omverdenens udvikling.

 

 

 

Ny strategi?

Copyright © All Rights Reserved info@gundelach-consult.dk Tlf.: 70209294