Videndeling

Videndeling i praksis

 

Videndeling eller det engelske begreb knowledge management bliver ofte anvendt om informationsdeling og om IT-systemer der kan understøtte deling af dokumenter. Det er en uhensigtsmæssig anvendelse, der dels fjerner fokus fra et af de væsentligste råstoffer vi har – den menneskelige viden – og dels resulterer i systemer der ofte ingen effekt har på videndelingen.

 

Viden findes primært hos det enkelte individ og det er gennem den menneskelige interaktion at videndelingen opstår. Det kan ske enten gennem fysisk kontakt eller gennem systemer der understøtter og faciliterer videnanvendelsen.

 

En grundlæggende forståelse for hvad viden er og hvordan den bringes i anvendelse, sammenholdt med en afklaring af hvad organisationen ønsker at opnå gennem fokus på videndeling, er afgørende elementer for at få videndeling til at fungere i praksis.

 

Et afklaringsseminar kombineret med en behovsafdækkende analyse kan derfor ofte være de elementer der bør tages i anvendelse, hvis der skal lægges en strategi for videndeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencer

 

Vores kompetencer er bygget op over de seneste 10 år, dels gennem metodeudvikling og afprøvning, og dels gennem at sammenholde egne erfaringer med såvel danske som internationale erfaringer. Herved er der opbygget en sund skepsis overfor hurtige løsninger, men også en erkendelse af, at kontinuerlig videndeling er afgørende for effektivitet og konkurrenceevne.

 

Vores rådgivning tager afsæt i realiteter og den aktuelle situation, og arbejder målrettet med at skabe overblik og struktur i et komplekst felt som videndeling.

 

Vi hjælper gerne med projekter der også skal styrke informationsdeling og dokumenthåndtering, men vi melder klart ud, hvad vi ser som videndeling og hvad der ikke er det.

 

 

Resultater

 

Resultaterne af videndelingsaktiviteter kan være vanskelige at måle, men som med kvalitet får man at vide, hvis kvaliteten ikke er i orden. Arbejdet med videndeling kan virke overvældende og altfavnende, hvorfor de små steps metode ofte er hensigtsmæssig for at synliggøre resultaterne, for eksempel som nye måder at gøre tingende på, nye netværk mellem mennesker eller en større kompetenceopbygning hos medarbejdere.

 

Videndeling i praksis

Copyright © All Rights Reserved info@gundelach-consult.dk Tlf.: 70209294