IT og arbejdsgange

IT indkøb / understøttelse af arbejdsgange

 

Indkøb af nye IT-systemer beslaglægger et meget stor del af de investeringer virksomheder og offentlige institutioner foretager. Imidlertid sker det desværre fortsat, at de intentioner og den funktionalitet der var tiltænkt med de nye IT-systemer ikke bliver indfriet eller kommer i anvendelse.

Årsagerne til dette kan være mange, men to typiske forløb ses jævnligt:

 

Brugerne udarbejder kravspecifikationer baseret på ønsketænkning, uden tilstrækkelig indsigt i de teknologiske muligheder

Resultat: leverandørerne siger ja til opgaven uden helt at vide om det kan lade sig gøre, vrider systemerne og implementerer et system der er fyldt med kompromisser og ikke fungerer efter hensigten.

IT-systemet bliver valgt på basis af spændende funktionalitet og teknologiske muligheder

Resultat: systemet er ikke tænkt ind i forhold til de arbejdsgange som det skal understøtte, hvorved det bliver arbejdsgangene der skal tilpasses IT-systemet eller redesignes, og dele af funktionaliteten bliver ikke anvendt.

 

Begge forhold kan afhjælpes med en eller flere af følgende aktiviteter:

 

  • Strategisk afklaring af årsagen til IT-indkøbet
  • Arbejdsgangsanalyse inden kravspecifikationerne udarbejdes, så det bliver effektivisering og understøttelse af
  • arbejdsgangene, der bliver styrende for kravspecifikationen
  • Udarbejdelse af en kravspecifikation med vægt på funktionaliteter
  • Stramt styret udbudsproces
  • Leverandørstyring
  • Implementeringsstøtte, så IT-systemet tages i brug og bliver et naturligt værktøj for arbejdsgangene.

 

Kompetencer

 

Vores kompetencer bygger på mere end 15 års erfaring med initiering, styring og implementering af IT projekter i store og små organisationer. Herved kender vi mange af de risici der er forbundet med IT-indkøb, ligesom vi har specialiseret os i det spændingsfelt som er afgørende mellem arbejdsgangene og IT-understøttelsen.

 

Vi arbejder både for modtagere og leverandører af IT-systemer, men forbliver upartiske og holder et stramt fokus på, hvilken strategisk beslutning der ligger til grund for IT-indkøbet, og hvordan det vil påvirke de mennesker der skal arbejde med systemet.

 

 

Resultater

 

Resultaterne af vores indsats er lige så forskellige, som de udfordringer virksomheder og offentlige organisationerne står overfor. Vi løser opgaver hvor der er tale om brandslukning, og dermed bliver resultatet den bedst mulige løsning på et givent grundlag, ligesom vi løser opgaver hvor vi i de indledende faser hjælper til med, at skærpe grundlaget for et IT-indkøb og dermed målretter den efterfølgende indkøbsproces. Opgaver

der omfatter implementeringsstøtte er lige så meget baseret på menneskelig forståelse som på systemindsigt, hvorfor resultaterne kan ses i brugertilfredshed og systemanvendelse.

 

IT indkøb og understøttelse af arbejdgange

Copyright © All Rights Reserved info@gundelach-consult.dk Tlf.: 70209294